Naar hoofdinhoud

Van bestellen tot drukken in een paar minuten

Unieke situatie Passend Lezen

Bibliotheekservice Passend Lezen is de bibliotheek voor blinden en slechtzienden in Nederland. Het is een volledig online bibliotheek. Een bibliotheek voor deze doelgroep brengt unieke organisatorische uitdagingen met zich mee. En dat geld dan natuurlijk ook voor de automatisering er van. Zo worden de meeste titels die worden uitgeleend niet uit een fysieke collectie geleend en geretourneerd, maar direct bij het uitlenen op maat gedrukt door één van de partners van Bibliotheekservice Passend Lezen. Dit gehele proces hebben wij kunnen verzorgen vanuit onze systemen. Zo kan de bibliotheekservice groeien in aantal klanten zonder dat dit proces de druk op het bestaande team vergroot.

WCAG, regels en meerdere partners

Elk goed proces is geoptimaliseerd voor de personen betrokken bij het proces. In dit geval begint dit dus gelijk bij de toegankelijkheid voor de klanten. Alle schermen moeten aan een zo hoog mogelijke WCAG-norm voldoen om toegankelijk te zijn. Daarna kent het proces van bestellen tot aan de drukkers vele paden en regels. Deze zijn gebaseerd op doelgroepen en subsidies, bepaalde soorten productvormen of technische eisen van één van de twee drukkers die de opdracht in behandeling neemt. Al deze keuzes en berekeningen worden real time uitgevoerd als aanvragen van klanten van Bibliotheekservice Passend Lezen bij ons systeem binnenkomen.

Ondersteuning voor de helpdesk

In al die duizenden uitleningen per dag gaat natuurlijk wel eens iets fout. Dit proberen wij zo vroeg mogelijk in het proces te detecteren. Op die manier kan de juiste informatie gestuurd worden aan de partij die het het best kan oplossen. Bij technische problemen in het systeem pakken wij dit uiteraard zelf op. Soms is er echter iets mis in de gegevens van de klant of bestelling of speelt er een probleem bij één van de partners. Dan ontvangt de helpdesk automatisch een ticket in hun systeem met de afgesproken urgentie voor het type probleem.

Ook fouten die automatisch kunnen worden verholpen, zoals dubbele bestellingen, of fouten die gemeld worden door één van de ketenpartners worden automatisch afgehandeld.

Schaalbaar in belasting en kosten

Passend Lezen heeft een meer zelfstandige rol gekregen naast de Koninklijke Nederlandse Bibliotheek en wilde daarom haar IT-infrastructuur zelf in beheer nemen. De vraag aan ons was om daar de basis voor te leggen die toegankelijk is voor alle gebruikers en eenvoudig aan te sluiten is op andere systemen en nieuwe partners in de toekomst.

Start jouw case met Content Power

Daag ons uit met jouw vraagstuk. Wij kijken graag met jou naar een passende oplossing. Met onze oplossingen werk je niet alleen efficiënter en met meer plezier, je verdient de investering ook al op korte termijn terug.

contact