Webdevelopment

Op de grens tussen techniek en design

$aTokens = static::aGetTokens($c);
$aTypeConversions = static::aGetTypeConversions($c);
$aRetrn = array();
$iState = DN2Constants::NOTYPE;
$sString = '';
$sForceState = '';

foreach (LLString::aStrSplit($c, $a_sInput) as $sChar) {
    $bFound = false;
    foreach ($aTokens as $aToken) {
        if ($sChar == $aToken[0]) {

            // type bepalen
            $iType = $aToken[1];

            // indien gefoceerd type is afgedwongen, type overnemen
            if ($sForceState != '') {
                $iType = $sForceState;
                $sForceState = '';
            }

            // type omzetten indien nodig
            $iTestSpec = 1000 * $iState + $iType;
            $iTestGen = 1000 * $iState;
            if (isset($aTypeConversions[$iTestGen]) && isset($aTypeConversions[$iTestSpec])) {
                $iNew = $aTypeConversions[$iTestSpec];
                $iType = $iNew;
                $iState = $iNew;
                unset($aToken[2]);
            } elseif (isset($aTypeConversions[$iTestGen])) {
                $iNew = $aTypeConversions[$iTestGen];
                $iType = $iNew;
                $iState = $iNew;
                unset($aToken[2]);
            } elseif (isset($aTypeConversions[$iTestSpec])) {
                $iNew = $aTypeConversions[$iTestSpec];
                $iType = $iNew;
                $iState = $iNew;
                unset($aToken[2]);
            }

            // indien vorig type anders was dan deze, deze overnemen
            if ($iType != '' && $iState != $iType && $sString != '') {
                $aReturn[] = array($iState, $sString);
                $sString = '';
            }

            // indien type niet leeg, dit teken toevoegen
            if ($iType != '') {
                $iState = $iType;
                if ($iType != DN2Constants::SPACE && $iType != DN2Constants::TAB && $iType != DN2Constants::LINEFEED && $iType != DN2Constants::CARRIAGERETURN && $iType != DN2Constants::QUOTEDSTRING_ESCAPED) {
                    $sString .= $sChar;
                }
                $bFound = true;
            }
        }
    }
}
 

Wij hebben experts in

Websites

Wij zijn in staat complexe websites te bouwen. Onderscheidend in design en techniek.

Apps

Intuïtief, prettig en effectief: apps die precies aansluiten op zowel de organisatie als de doelgroep.

Systemen

Van platform tot backoffice, van samenstel-tool tot online koppelingen: onze systemen werken. Altijd.

"De moeilijke dingen makkelijk maken. Daar staan wij voor. Zo zetten wij de meest uiteenlopende concepten om in gebruiksvriendelijk websites, systemen of apps. Juist de ideeën die aanvankelijk zo ingewikkeld leken eenvoudig maken voor zowel bezoeker als klant, daar zijn we sterk in."

Content Power team

Ons netwerk van betrouwbare partners

Contact

Neem contact op 

Adres

Sir Winston Churchillaan 299
2288 DC Rijswijk

 

Telefoon:

+31 (0)15 214 8308

 

Email:

info@contentpower.nl

Over Content Power

Wij realiseren branchespecifiek maatwerk. 
Hoe? Door het ontwikkelen van webapplicaties die perfect passen bij jouw onderneming. Wij verplaatsen ons in jouw organisatie, en denken actief mee in het proces. Wij verzorgen de techniek om elk vraagstuk op te lossen.