Nieuwe opmaak CMS

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om het CMS een nieuw uiterlijk te geven. Bij het ontwerpen van het nieuwe uiterlijk hebben we geprobeerd een CMS neer te zetten welke duidelijk, snel, makkelijk en rustig is. Alles om sneller, makkelijker en prettiger te kunnen werken. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen uiteen:

Doelmatig schermgebruik

Bij de indeling van het scherm hebben we ons zo veel mogelijk gericht op het tonen van de belangrijke informatie. Daarbij is er zo veel mogelijk ruimte gekomen voor de gegevens die wilt bewerken. Bijvoorbeeld de lijst met pagina's of het bestandsoverzicht. Alles wat er niet direct toe doet is weggelaten. De ruimte die we daar mee hebben gewonnen hebben we (deels) gebruikt om met witruimte rust op het scherm te creeëren. Het geheel resulteerd in een scherm waarin je ogen rustig en eenvoudig de gegevens kunnen vinden die je nodig hebt. Dit was voor ons niet alleen belangrijk voor onze "gewone" klanten, maar juist ook voor de klanten die het CMS gebruiken als online tool of als cms systeem op maat.

Het scherm met het formulier om een pagina mee te bewerken toont de informatie die je nodig hebt, niet meer, niet minder.
 

Consistent en logisch

De vormen, maten en kleuren door het gehele ontwerp zijn consistent gehouden. De overgang van één onderdeel van het cms naar het andere onderdeel zou zodoende voor zo min mogelijk verassingen moeten zorgen. Op die manier kan je je direct richten op de inhoud.

Ook hebben we zo veel mogelijk betekenis proberen te geven aan elk onderdeel van het ontwerp. Dit zie je voornamelijk terug in het kleurgebruik. Blauwe onderdelen geven navigatie aan. Grijze onderdelen tonen voornamelijk gegevens. De oranje elementen geven klickbare onderdelen aan.

 

Voorbeeld van een startscherm waarbij de oranje kleur van de pins aangeeft dat het een klikbaar element is.

 

Lijsten en sublijsten

Geneste lijsten, bijvoorbeeld pagina's met een submenu of folders met bestanden, worden nu in één scherm weergegeven. Op deze manier is het makkelijker om een geheeloverzicht van de website of de inhoud van de bestandenmodule te krijgen. Ook zorgt het er voor dat het makkelijker en sneller wordt om naar het juiste element te navigeren.

 

Het voorbeeld van de bestandemodule waarbij een folder en een subfolder geopend worden weergegeven.

 

Direct feedback

Sommige akties duren lang om uit te voeren: het laden van een lange lijst, het opbouwen van een formulier of het verwijderen van een lijst met items. Daar kunnen we helaas weinig aan doen. Daarom hebben we geprobeerd bij elke actie direct feedback te geven over waar het CMS mee bezig is. Als je dan al moet wachten, weet je in ieder geval waar op en of er uberhaupt iets gebeurd.

 

Een voorbeeld waarbij feedback direct getoond wordt op de plek waar je bezig bent.

 

Even wennen en feedback

Op dit moment draaien wij met een beperkte groep klanten een eerste test waarbij ze in een kopie van hun site kunnen spelen met deze nieuwe opmaak. De feedback die daar uit komt verwerken wij in de definitieve versie van het design. Dit design zal over 4 tot 6 weken bij alle klanten met een Webanizr site worden uitgerold.

Wil je voor die tijd ook eens kijken en dus meedoen met de test? Laat het dan weten via de mail of ons contactformulier.