Onderwijs on stage

Een beursvloer voor VMBO leerlingen en professionals

Onderwijs On Stage is een landelijk en regionaal netwerk voor beroepskeuze en ondernemersvaardigheden bij leerlingen van het VMBO. Op de speciaal georganiseerde beroepenfeesten ontmoeten de leerlingen hun toekomstige werkgevers op de On Stage Beursvloer. Het bereik is enorm, en steeds meer plaatsen worden toegevoegd aan het portfolio van Onderwijs On Stage. Ondertussen vinden tienduizenden leerlingen en duizenden werkgevers elkaar via On Stage. Content Power heeft de website geleverd waarmee bedrijven zich kunnen aanmelden als deelnemer. 

Verschillende websites beheren vanuit een enkel beheersysteem

Onderwijs On Stage onderhoudt per gemeente een eigen website. En het aantal gemeentes groeit nog steeds. Een duidelijke strategie in de opzet van deze website was essentieel, want elke gemeente heeft zijn eigen contacten, aanmeldingen, teksten en formulieren, maar de werking, uitstraling en een groot aantal pagina's zijn gelijk voor alle gemeentes. Binnen het beheersysteem is een opdeling per gemeente aangebracht, zodat het eenvoudig mogelijk is om de inhoud van de website uniek per gemeente in te vullen, en waar mogelijk de gemeenschappelijke inhoud te gebruiken die voor alle gemeentes hetzelfde is. 

Een interactief aanmeldformulier voor nieuwe deelnemers

Onderwijs On Stage is afhankelijk van de deelnemende bedrijven die op het beroepenfeest aanwezig zullen zijn. Via de website is het mogelijk voor bedrijven om zich aan te melden, door middel van een aanmeldformulier. Dit formulier is op het eerste gezicht statisch, maar zodra de keuze wordt gemaakt voor beroepsbeoefenaar, jeugdadviseur of matchmaker, past het formulier zichzelf aan met extra velden, en worden andere velden uit het formulier verborgen. Met deze tecnhiek blijven formulieren met veel velden toch hanteerbaar, zonder dat de bezoeker wordt overladen met velden die voor hem of haar niet relevant zijn. 

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Een snelle prijsinschatting of gedetailleerde offerte? Wij werken ideeen met plezier verder uit!
Of op zoek naar meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertises?