Jouw partner bij innoveren

Je bedrijf groeit en je wint naam en marktaandeel. Het liefst zou je je volledig concentreren op de kern van je bedrijf, op dat waar je zo goed in bent geworden. Maar in de stappen voorwaarts is de innovatie achter gebleven. Processen vereisen steeds meer mails, telefoontjes en afstemming. Je ziet kansen online maar het lukt niet te op korte termijn te benutten. In gebruik genomen software zorgt voor versnipperde informatie over verschillende afdelingen. En processen en informatie zijn voor klanten steeds minder inzichtelijk en bereikbaar, terwijl de vraag daarnaar juist groeit.

De IT Connect Hub en dienstverlening van Content Power kan hier de oplossing in bieden. Zonder over te hoeven te stappen op nieuwe software of complexe IT projecten aan te gaan kunnen bottlenecks worden weggenomen, efficiëntie worden gerealiseerd en groei aangejaagd.

Voordelen van digitaliseren met de IT Connect Hub

  • Innoveren zonder complexe en tijdrovende IT-projecten
  • Eenvoudig terug te verdienen door behaalde efficiëntie en groei
  • Bestaande software, website en processen hoeven niet vervangen te worden
  • Een betrouwbare partner waar op je kan leunen voor je innovatie behoefte
  • Volledig kunnen concentreren op de kerntaken van je bedrijf
Bespreek de mogelijkheden

Hoe we je helpen innoveren

Groeien door efficiënter werken en meer online aan te kunnen bieden staat waarschijnlijk hoog op de verlanglijst. Het uitzoeken waar dat precies zou moeten gebeuren en de bijbehorende complexe projecten een stuk minder. Dat begrijpen wij. Daarom nemen wij zo veel mogelijk over:

We beginnen met een IT scan: hoe lopen de processen, met welke software wordt gewerkt, hoe is de samenwerking met leveranciers en vooral waar liggen de wensen om te innoveren? Uit deze scan komen aanbevelingen over waar met de IT Connect Hub al op korte termijn al grote verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

We voeren de verbeteringen door. Hierbij betrekken we je bij alle belangrijke organisatorische beslissingen, maar ontzorgen juist op het gebied van de technische beslissingen. Zo doen wij ook de afstemming met de leveranciers van alle betrokken systemen. Het is een zorgenvrij traject waar we samen gericht werken aan het behalen van voordelen.

We voeren de verbeteringen door. Hierbij betrekken we je bij alle belangrijke organisatorische beslissingen, maar ontzorgen juist op het gebied van de technische beslissingen. Zo doen wij ook de afstemming met de leveranciers van alle betrokken systemen. Het is een zorgenvrij traject waar we samen gericht werken aan het behalen van voordelen.

We blijven betrokken. De oplossing biedt voordelen zolang deze optimaal loopt. Wij onderhouden dan ook de IT Connect Hub en beantwoorden vragen over de processen en het gebruik. Aanvullend kunnen wij ook aanpassingen doen als gaandeweg ontdekt wordt dat het mogelijk nog beter, efficiënter of klantgerichter kan.

Blijvend verbeteren: elk half jaar doen we een update-scan. We evalueren eerder uitgevoerde verbeteringen. We kijken naar veranderingen binnen het bedrijf en de markt en of hier op ingespeeld kan worden. Ook nemen we nieuwe wensen of vervolgprojecten door om te kijken of we nog verder kunnen helpen met de groei van het bedrijf.

Hoe helpt de IT Connect Hub bij de innovatie van je bedrijf

De IT Connect Hub is in te zetten op meerdere vlakken binnen je bedrijf. Denk hierbij aan:

Marketing en sales

Met de IT Connect Hub kan het verkoopproces geheel gedigitaliseerd worden. Aanvragen, bestellingen en verzoeken voor informatie of demo’s komen vanuit formulieren op de website direct binnen op jullie eigen CRM. Meetpunten en conversies worden direct geregistreerd voor campagnes en rapportages.

Klantportaal functionaliteiten

Met het klantportaal geef je klanten de mogelijkheid gegevens aan te passen, vragen te stellen, informatie op te zoeken en bestanden te downloaden. Met beveiligde elementen die op de website kunnen worden geplaatst kies je eenvoudig waar je direct het voordeel kan behalen, zonder een heel klantportaal op te hoeven zetten. Te combineren met bestaande CRM en bestandsopslag.

Registraties en andere formulieren

Cursus aanbieden, enquête houden, evenement organiseren, webinar aanmeldingen of boost geven aan de nieuwsbrieflijst. Slechts enkele mogelijkheden om met formulieren op de website-informatie snel iets op een professionele manier te organiseren. Doordat de informatie verwerkt kan worden in de systemen die jullie nu al gebruiken kan iedereen binnen het bedrijf hier direct mee aan de slag

Koppelen met de buitenwereld

De IT Connect Hub kan worden gekoppeld met bijna alle systemen. Zowel binnen als buiten het bedrijf. Zo kan eenvoudig (product)informatie, voorraden en opdrachten worden uitgewisseld met leveranciers en partners. Ook kunnen informatie en processen via API’s beschikbaar worden gemaakt aan partners en grote klanten. Zo kan de groei en efficiëntie ook bereikt worden samen met klanten, partners en leveranciers.

Voorbeelden van systemen waar we mee koppelen

PartnersBespreek de mogelijkheden